Quebecdating com

Også regjeringspartiet Venstre og deler av Solbergs eget parti synes å mene at tålegrensen er nådd.

quebecdating com-4

However, O'Neill said that recent research is painting a far different picture."Within the last 15, 20 years, we have more and more evidence that that's not the case," he said.

"Very quickly after its formation, the Earth became closer to what it is today.

«Ord betyr noe,» har min partileder Jonas Gahr Støre sagt mange ganger. Nå er det opposisjonens rolle og plikt å vise at ord betyr noe.

Når regjeringen ikke er skikket til å være regjering – er det helt avgjørende at opposisjonen er skikket til å være opposisjon.

we think this is the ideal environment where life could have started on Earth.

You have the perfect conditions for life to start."Today, that process continues in deep parts of our oceans.

Recent research has found life at 3.4 billion years and, most recently 3.7 billion years.

The discovery was made in the Nuvvuagittuq Greenstone Belt in Northern Quebec in rock known as "banded iron formations." These formations existed billions of years ago, a result of organisms reacting with dissolved iron in the water that covered the planet. Johnathan O'Neil, assistant professor at the University of Ottawa's Department of Earth and Environmental Sciences, holds a sample of rock taken from the area where he and the research team discovered microfossils of the oldest life forms ever found on Earth.

Hvor vantro må han ikke da ha blitt da han forstod at dette ikke var tilfelle?

Og hvor rystet må han ikke ha blitt da det gikk opp for ham at statsministeren synes dette kan passere?

Det er jo en stor meny å velge fra, men en skulle tro at det aller siste er det mest hensiktsmessige å holde seg til: En justisminister som på aller plumpeste vis og med tilbakelent overlegg, publiserer en påstand der hun kaller flertallet på Stortinget for terroristvenner?

Tags: , ,